Gezondheidsklachten bij ZZP’ers

Het aantal zelfstandigen in Nederland groeit en is momenteel circa 15% van de beroepsbevolking, waarvan 60% werkt zonder personeel. Na Italië is dit het hoogste percentage in Europa (bron: CBS).

Uit onderzoeken van TNO en Arboned blijkt dat:
  • 17% van de ZZP’ers in Nederland het werk 1 of meerdere malen per jaar moet staken ten gevolge van ziekte. Dit percentage is hoger dan in de meeste andere Europese landen.
  • 37% van het langdurig verzuim veroorzaakt wordt door klachten van spieren en gewrichten, 32% door overige lichamelijke klachten en 31% door psychische klachten.
  • Verzuim met psychische klachten langer duurt dan verzuim met lichamelijke klachten.
  • Psychisch verzuim vaker voorkomt bij vrouwen (38%) dan bij mannen (26%)
  • in meer dan 70% van de verzuimgevallen psychisch verzuim stressgerelateerd is.

Als ZZP’er bent u kwetsbaar: ziek zijn werkt direct door in uw inkomsten. Maar ook als u niet ziek bent en niet optimaal in uw vel zit liggen uw prestaties op een lager niveau dan uw maximale capaciteit. Een lagere prestatie levert lagere inkomsten op.

succes