Pakketten

Waarom?PakketinhoudZilverGoudPlatina
Waarom?PakketinhoudZilverGoudPlatina

Screening op ziekte of risicofactoren die kunnen bijdragen aan minder functioneren dan wel uitval in uw werkzaamheden:

Anamnese en lichamelijk onderzoek:
 • Hart & Longen
 • Buik
 • Bloeddruk
 • BMI (lengte & gewicht)
 • Reflexen
 • Buikomvang
 • Urine onderzoek
 • Totaal cholesterol
 • Glucose (niet nuchter)
 • Vitaliteitsmeting en analyse, fysiek en emotioneel
 • Test op belasting met virussen, schimmels, bacteriën of parasieten
 • Controle van de stand van de atlas (bovenste nekwervel)
 • Mondelinge toelichting
 • Rapportage

ok_64


ok_64


ok_64


Ervaart u in de dagelijkse uitvoering van uw activiteiten en werkzaamheden beperkingen, dan is e.e.a. uit te breiden met:
 • Longfunctieonderzoek
 • Audiometrie onderzoek
 • Visus onderzoek:
  • Beeldschermvisusonderzoek
  • Visus veraf
  • Kleurenzien
 • Test behoefte aan de belangrijkste vitaminen en mineralen

ok_64


ok_64


Wilt u optimaal inzicht in uw belastbaarheid?
Breid e.e.a. dan verder uit met:
 • ECG in rust
 • Vitaliteitscheck
 • Thermografische scan naar de dieper liggende oorzaken van klachten

ok_64


Optioneel: Fitcheck
Een meetmethode voor het gestandaardiseerd meten van de gezondheid voor advies ten aanzien van sport en beweging.
Tarief: €75,00
 • Knijpkracht
 • Longfunctie (peakflow)
 • Lenigheid (sit and reach)
 • Schouderlenigheid
 • Bepaling algemeen uithoudingsvermogen
 • Algemeen lichamelijk bewegingsonderzoek
 • Terugkoppeling van meetwaarde en opstellen advies

Tarief

€ 250,-


€ 400,--


€ 500,-

*Zijn er klachten van het bewegingsapparaat of fysieke klachten, dan kan e.e.a. worden uitgebreid met een bedrijfsfysiotherapeutisch consult.
**Evaluatie kan plaats vinden bij 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van de vervolgactiviteiten die u wenst of interventies die u opstart.
***Tarieven zijn excl. BTW
****Een aanbieding op maat is uiteraard te allen tijden mogelijk. We gaan graag hierover met u in gesprek!